Filter Refresh rengör partikelfilter på ett effektivt sätt

Såväl dieseldrivna fordon som bensindrivna sådana kan utrustas med särskilda filter som har till uppgift att filtrera de partiklar som uppstår vid utsläpp från förbränningsmotorer. Genom att använda ett sådant här filter kontrolleras utsläppen på ett bättre sätt vilket bidrar till att skydda miljön. Dessutom minskar de svarta rökmoln som bland annat äldre dieseldrivna fordon kan orsaka. Men vilka fördelar har produkten Filter Refresh vid rengöring av partikelfilter jämfört med andra liknande produkter för rengöring av dessa filter? Läs vidare så får du svaret!

Fördelarna med att använda Filter Refresh vid rengöring av partikelfilter

Det finns flera fördelar med att använda Filter Refresh partikelfilter. Denna produkt används för att rengöra partikelfilter på ett mekaniskt sätt. Som du kanske vet fylls filtret i din bil över tid av ämnen som fastnar där. Det går förvisso att rengöra filtret med hjälp av diverse kemikalier eller genom regenerering (värme). Men om sotet har fått sitta i filtret en längre tid fungerar dessa metoder inte särskilt bra.

Däremot har Filter Refresh för partikelfilter fördelarna att det:

  • Pressar ut de blockerande partiklarna baklänges tack vare en vätska och under ett balanserat tryck.
  • De olika kanalerna i partikelfiltret rensas från partiklar på ett effektivt sätt. Detta gäller alldeles oavsett deras kemiska strukturer.
  • Filtret återställs till sin forna glans och fulla funktionalitet.
  • Denna metod för rengöring av partikelfilter är skonsam mot filtret men samtidigt effektiv och kraftfull.
  • Metoden kan användas vid alla typer av blockeringar.

Därför behöver filtret rengöras med jämna mellanrum

Ett partikelfilter till en bensin- eller dieseldriven bil är tillverkad i ett syntetiskt material som närmast liknar en bikupa. Filtret är placerat inuti avgassystemet och fångar där upp partiklar i takt med att dessa skapas av motorn. När partiklarna fångas upp i filtret förbränns dessa i en hög temperatur. Därmed reduceras dem till små mängder koldioxid samt vatten och kväve. Eftersom filtrets funktion i hög utsträckning är beroende av värme för att verka sitter filtret ofta nära själva motorblocket.

Men över tid byggs beläggningar i form av sot och liknande upp på filtret. Därför är det viktigt att det görs rent för att funktionaliteten ska kunna bibehållas.